vrijdag 9 december 2022

Actief en passief kiesrecht

Ster van vingersMedewerkers eerder en vaker betrekken bij medezeggenschap

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg in 2018 aan de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER hoe hij aankijkt tegen de in de WOR opgenomen termijnen voor actief en passief kiesrecht. De SER vindt dat meer werknemers eerder en vaker worden betrokken bij de medezeggenschap. Daarbij gaat het zowel om werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als werknemers die op basis van andere contracten werkzaam zijn, zoals op tijdelijke basis. 

>>> Lees hier het hele artikel op SER.nl

 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

In navolging op het blog van Cor over de groei van het aantal zzp’ers leek dit artikel mij passend om te voorzien van een duiding. Hoewel de overheid haar best doet om te zoeken naar mogelijkheden om de medezeggenschap aantrekkelijk te maken, loopt men achter op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het advies van de SER beperkt zich tot het actieve en passieve kiesrecht, terwijl er pas een grote verandering plaatsvindt als men zich zou uitspreken over verruiming van mogelijkheden voor de vertegenwoordiging van flexwerkers in de wet. Ook veel flexwerkers zijn betrokken bij het wel en wee van de organisatie waar zij werkzaam voor zijn, dus het zou mooi zijn als die betrokkenheid ook een stem zou krijgen. In mijn ogen zou het getuigen van een open cultuur waarin diversiteit (lees de manier waarop men betrokken is bij de organisatie) duidelijk een plek krijgt.