donderdag 8 december 2022

Artikel 10. Nadere regeling procedures

De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regels betreffende de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede de betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad.