vrijdag 9 december 2022

Zzp-er op vaste formatieplaats

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Mag een organisatie een zelfstandige inhuren voor een formatieplaats die bedoeld is als vaste werkplek in plaats van een tijdelijke plek?

Met vriendelijke groet,

De OR

 Beste OR,

Dank voor je vraag.

Een organisatie mag zzp-ers inhuren, maar als dat ten koste gaat van een belangrijk deel van de arbeidsplaatsen dan valt dit onder het adviesrecht van de OR, artikel 25 lid 1d WOR (en misschien ook lid 1g). Dat betekent dat de bestuurder hierover pas een besluit kan nemen als de ondernemingsraad hierover zijn advies heeft uitgebracht. 

Of het inhuren van één zzp-er en het verdwijnen van één arbeidsplaats moet worden gezien als ‘belangrijk’ zoals de WOR beschrijft, is nog maar de vraag. Tevens is het interessant om te achterhalen waarom deze formatieplaats ter beschikking wordt gesteld aan een zelfstandige. Lukt het niet om de formatieplek in te vullen door middel van een vacature? Mocht dit het geval zijn, dan kan ik me voorstellen dat de zzp-er de plek tijdelijk zal invullen, tot het gelukt is om de plek in te vullen met een (interne of externe) medewerker.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen