vrijdag 9 december 2022

Wijziging functieprofielen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

De functies binnen de organisatie zijn beschreven in een groot aantal functieprofielen. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan 6 generieke functieprofielen waar alle functies onder zullen vallen. De OR is geïnformeerd over de aanleiding, doelstelling en de methodiek. Voor een deel van de medewerkers zal dit consequentie hebben voor de inschaling (zowel positief als negatief). Welke rol hebben wij als OR?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Het wijzigen van de systematiek van functiewaardering is instemmingsplichtig volgens artikel 27 lid 1C WOR. Het maken van nieuwe generieke profielen betreft zo’n wijziging. Dat houdt dus in dat de bestuurder deze wijziging alleen mag invoeren en toepassen als de OR daarmee heeft ingestemd. De bestuurder dient hiervoor een instemmingsaanvraag bij de ondernemingsraad in te dienen. De positie van de OR is dus heel helder. Invoering van dit soort wijzigingen mag niet zonder de ondernemingsraad. 

Het belangrijkste is dat jullie erover in gesprek gaan en dat duidelijk is dat jullie als leden van de ondernemingsraad deze rol hebben. Het is van belang dat jullie kunnen meedenken over de gevolgen die deze wijziging heeft voor het personeel zodat eventuele haken en ogen in beeld zijn gebracht en men heeft nagedacht over het proces waarin medewerkers voldoende ruimte krijgen om gehoord te worden.

Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen