dinsdag 25 juni 2019

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Onder een groot aantal artikelen van de WOR  staan toelichtingen. De uitwerking van deze toelichtingen staan in de kennisbank en zijn toegankelijk voor premium leden. Tevens bevat de kennisbank een Engelstalige versie van de WOR.

wet op de ondermingsraden

Artikelen WOR:

Algemene bepalingen

De instelling

Werkwijze

Overleg

Bevoegdheden

Informatie

Meer bevoegdheden

COR en GOR

50-min

Geschillenregeling

Bedrijfscommissies

Bijzondere taak Sociaal-Economische Raad

OR overheid

Slotbepalingen