vrijdag 9 december 2022

Werknemer én vader

vaderschapVaders willen wel, maar hun bazen niet: ouderschapsverlof blijft moeizaam

Vaders krijgen, volgens Rutgers, nog vaak te horen van hun werkgever dat zo'n verlof te ingewikkeld is of niet past bij de bedrijfscultuur. Of vaders vragen er niet om, omdat ze bang zijn voor een negatieve reactie.

>>> Lees hier het hele artikel op NOS.nl


Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Uitzonderingen daar gelaten, want het artikel maakt wel degelijk melding van ondernemingen die op een goede manier bezig zijn met het stimuleren van dit verlof. Maar over het algemeen kan je wel stellen dat er nog steeds een taboe heerst op het fenomeen ouderschapsverlof. En dat is jammer want de wet is per 1 januari uitgebreid en vanaf juli 2020 volgt er nog een uitbreiding. En als het onderwerp niet leeft binnen de onderneming is de kans groot dat de werkgever dit onderwerp niet actief oppakt. Wederom een mooie kans voor ondernemingsraden om deze verlofvorm en de ontwikkelingen hierbinnen te bespreken met hun bestuurder. Vaders willen hier echt wel iets mee, maar als werknemer blijft het lastig dit te bespreken met het management. Het initiatiefrecht (artikel 23 lid 2 en 3 WOR) gaat hierbij helpen om dit onderwerp verder te brengen dan alleen de wettelijke verplichting die geldt voor ouderschapsverlof. Lid 2 opent de weg om in de overlegvergadering jouw bestuurder te wijzen op zijn rol als goed werkgever. Lid 3 biedt de ruimte om een voorstel te doen op welke manier jouw werkgever invulling zou moeten geven aan dit recht op ouderschapsverlof.