zaterdag 19 september 2020

Werkkostenregeling

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

Beste redactie,

Kunnen jullie ons als ondernemingsraad vertellen wat onze positie is ten opzichte van de invulling van de werkkostenregeling (WKR)?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag! 

Check allereerst wat er al in de cao is geregeld aangaande regelingen die onder de WKR vallen. Ook kan het zijn dat er in de cao aan de OR extra bevoegdheden zijn toegekend inzake de WKR. De WKR valt niet onder het instemmingsrecht, alleen als er in de WKR regelingen worden opgenomen die ook in het lijstje van onderwerpen staan zoals die in het instemmingsrecht (artikel 27 lid 1) staan vermeld.

Een praktische tip is wellicht om met de bestuurder af te spreken (en in een overeenkomst vast te leggen) dat de hele WKR en/of het personeelshandboek en/of arbeidsvoorwaardenpakket onder het instemmingsrecht valt. Dan is het voor iedereen duidelijk. Het is ook in het voordeel van de bestuurder dat er niet steeds weer verwarring en discussie over ontstaat. De bestuurder is hier echter niet toe verplicht.

Juridisch gezien kan de ondernemingsraad de verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel als agendapunt inbrengen in de overlegvergadering met de bestuurder. De OR kan zich daarbij beroepen op het initiatiefrecht, het informatierecht en het bevorderingsrecht. Op grond van de wensen van medewerkers kan de OR voorstellen doen voor vergoedingen en verstrekkingen, mits die niet al in de cao zijn geregeld.

Het blijft ingewikkeld, leuker kan ik het niet maken en in dit geval helaas ook niet makkelijker.

Met vriendelijke groet,

De redactie