vrijdag 9 december 2022

Wegwuiven

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Als onze bestuurder geconfronteerd wordt met problemen op de werkvloer, wuift hij dat weg met de opmerking dat hij zich hier niet in herkent, waarbij hij alle inspanningen noemt die hij doet. Wij hebben niet het gevoel dat hij de raad niet serieus neemt. Hoe kunnen we dit patroon doorbreken?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dankjewel voor je vraag, wat een lastige situatie!

De OR is er om een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de onderneming. Zo staat het in de doelstelling van artikel 2 lid 1 WOR. Het is dus de bedoeling dat je als OR bespreekbaar maakt wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en hoe het beter zou kunnen. De natuurlijke neiging van OR-leden is vaak om de bestuurder aan te spreken op wat hij/zij niet goed doet. Sterker nog dat werkt vaak averechts waardoor er weerstand ontstaat.

Waar je op moet letten is dat je als OR altijd blijft praten vanuit het functioneren van de onderneming en niet over het functioneren van personen. De bestuurder neemt besluiten en jullie ervaren daar als werknemers het effect van. Juist over dat effect (datgene wat jullie ervaren als de uitwerking van de genomen besluiten) zou je met je bestuurder moeten spreken. Daarbij gaat het niet om wie er gelijk heeft, maar om het delen van wat jullie en jouw collega’s ervaren. Je mag hierbij de bestuurder vragen om bepaalde problemen die jullie ervaren op te lossen (in het belang van het goed functioneren van de onderneming) en daar ook een tijdspad bij af te spreken. Daarbij hoort uiteraard dat je daar (en dat zou ik jullie geval ook zeker aanraden) de volgende vergadering weer op terugkomt om de voortgang te bespreken. Op deze manier houd je de onderwerpen op tafel en spreek je de bestuurder aan op zijn verantwoordelijkheid.

Natuurlijk vinden bestuurders dat regelmatig ongemakkelijk en soms zelf vervelend maar zolang je als OR spreekt over de effecten die je waarneemt op de onderneming kan het onderwerp niet worden ‘weggewuifd’. OR en bestuurder hebben een gelijkwaardige positie in het overleg en beide kunnen agendapunten inbrengen. En daarbij is het de rol van de bestuurder om de onderneming te besturen en dus besluiten te nemen waardoor mogelijke problemen worden opgelost.

Een belangrijke oorzaak van het niet goed verlopen en soms zelfs vastlopen van dit soort gesprekken tussen OR en bestuurder is gelegen in het feit dat de bestuurder de OR ervaart als ‘bedreigend’ voor zijn of haar positie en doelen. Dat klinkt misschien vreemd maar mijn ervaring is dat dit echt zo werkt omdat de OR (met de WOR in de achterzak) een behoorlijke machtspositie heeft in de besluitvorming. De uitdaging voor de OR is om ervoor te zorgen dat de bestuurder zich ‘veilig’ voelt om open met de OR te spreken over ervaringen en mogelijke verbeterpunten. 

Als het volledig vastloopt is het een overweging om een lid van de Raad van commissarissen of de Raad van toezicht (als er zo’n raad is tenminste) te contacten en te bespreken waar jullie tegenaan lopen. Zij zullen ongetwijfeld willen bemiddelen en zorgen dat het gesprek weer op gang komt. 

De problemen die jij beschrijft raken de kern van waar veel OR-en tegenaan lopen. Ik maak in het begeleiden van dit soort situaties veel gebruik van de methodiek voor het voeren van Cruciale gesprekken zoals die op de website van OR-Online.nl staat onder de trainingen.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen