vrijdag 9 december 2022

WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

vrouwe justitia balans

Beste redactie,

Kunnen jullie ons vertellen in hoeverre de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  voor de ondernemingsraad van belang is? Waar moeten we op letten en welke actie kunnen we ondernemen?

Met vriendelijke groet,

De OR

 

Beste OR,

Dankjewel voor jullie vraag! Goed te lezen dat jullie als OR alert zijn op deze nieuwe wet die vanaf volgend jaar in werking treedt. 

De belangrijkste onderdelen van deze wet die relevantie hebben voor leden van de ondernemingsraad hebben te maken met de onderwerpen 'aanstelling en ontslag' en ‘groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten’. 

Wat het eerste onderwerp betreft kan het voorkomen dat de wet ervoor gaat zorgen dat werkgevers anders om zullen gaan met het aanbod betreffende de gebruikelijke duur van een contract en opvolgende contracten in de keten aan medewerkers. Elke wijziging in dit beleid, maakt deel uit van het aanstelling- en ontslagbeleid van de organisatie. Op wijzigingen heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht (artikel 27 lid 1e WOR). Voor het tweede onderwerp heeft de ondernemingsraad adviesrecht (artikel 25 lid 1g WOR). De wijzigingen in deze wet op het gebied van payroll/inhuur kan betekenen dat de werkgever aanpassingen zal maken in het huidige beleid. 

Voor beide onderwerpen is het raadzaam in de volgende overlegvergadering met de bestuurder te vragen naar wijzigingen in het huidige beleid. Hiermee laat je zien als ondernemingsraad dat je niet afwacht tot een instemming- of adviesplichtige onderwerp jullie kant op komt maar dat je graag pro-actief meedenkt. Mocht je als ondernemingsraad zelf een idee hebben hoe om te gaan met deze onderwerpen, zou je zelfs kunnen denken aan het indienen van een voorstel onder het initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR) voor een nieuw beleid. 

Tot slot is het altijd goed om te weten dat de ondernemingsraad zich wettelijk gezien kan laten bijstaan door specialisten als bijkt dat jullie praktijk hierom vraagt. Wij werken nauw samen met specialisten, ook voor wat betreft de WAB. Zie voor meer informatie hierover: https://or-online.nl/specifieke-deskundigheid. Mocht je hier meer over willen weten, dan hoor ik dat graag van je. Ik help je graag verder.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen