donderdag 8 december 2022

Vrijmibo

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Op vrijdagmiddag hebben wij binnen de onderneming een borrel. Op deze borrel is alcohol te verkrijgen. Als ondernemingsraad hebben wij de vraag gekregen of dit is toegestaan, of dit van deze tijd is en wat de verplichtingen van de werkgever hierin zijn. Dient bier bijvoorbeeld alcoholvrij te zijn? Of mag en kan je als werkgever daar "vrij" in zijn om te beslissen hoe hiermee om te gaan?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Een belangrijk uitgangspunt is dat de werkgever primair verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers op het werk. Interessant en goed dat een medewerker het nuttigen van alcohol ter discussie stelt.
 
In het kader van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de gezondheid van het personeel is dat natuurlijk een punt. Hoe jullie hiermee om willen gaan is aan jullie zelf als bedrijf. Het zou goed zijn om als OR een eigen opvatting te ontwikkelen (op basis van de input van medewerkers). Dat zal wellicht enige discussie met zich meebrengen binnen de OR, maar ook dat is nuttig. Is alcohol nu wel of niet okay op een vrijdagmiddagborrel? En moet de bestuurder dat wel of niet toestaan? Interessante vragen om met elkaar over te discussiëren. En als jullie een standpunt hebben geformuleerd is de volgende stap om de directie te vragen hoe zij hierin staan. Een mooi vertrekpunt voor een dialoog lijkt mij en een interessante zoektocht naar wat jullie hierover kunnen en willen afspreken.

De wetten en regels gaan jullie niet heel veel helpen, vrees ik. Natuurlijk zijn er allerlei (arbo)regels maar ik zeg altijd: regels lossen geen problemen op, dat doen mensen. Opvattingen, normen en waarden veranderen nu eenmaal in de loop van de tijd en dan moeten we met elkaar opnieuw uitvinden en afspreken wat we ’normaal’ vinden. Dat is precies wat er bij jullie aan de orde is, volgens mij. De normen veranderen en nu is het aan jullie als bedrijf om een modus te vinden die recht doet aan het houden van een leuke borrel enerzijds en het bevorderen van de gezondheid door de werkgever anderzijds.
 
Denk in dit verband ook eens aan het gratis verstrekken van fruit of het niet meer aanbieden van ongezonde snacks in het personeelsrestaurant. Dat zijn dezelfde soort discussies.

Uiteraard kan je als OR hierover voorstellen doen naar de directie op basis van het intitiatiefrecht van artikel 23 lid 2 en 3 WOR.

Met vriendelijke groet,
 

De redactie