vrijdag 9 december 2022

Vrijheid

vrijheid bij zonsondergangVandaag op 5 mei vieren wij onze vrijheid. 3 mei is de dag van de vrijheid van meningsuiting. Nooit geweten dat die dag er was. Vrijheid is een essentieel deel van onze samenleving. Vandaar ook de viering van de bevrijding van de bezetting in de tweede wereldoorlog. Nu met corona en de lock down ervaren we minder vrijheid. Maar we doen het voor de gezondheid van anderen en die van jezelf.

Vrijheid is een onmisbaar element in onze democratie. Dat ervaren we nu met het niet op bezoek kunnen bij familie en vrienden en met het cancelen van evenementen, zonder cultuur en horeca. We kunnen nu uit ervaring spreken. Maar volgens mij beseffen wij te weinig wat er allemaal samenhangt met het idee van vrij zijn. Niet alleen het kunnen werken waar je wilt, maar ook reizen waarheen je wilt. En we weten nog niet wat hiervan terugkeert in de samenleving. 

Wat me hierbij opvalt is de vrijheidsbeleving in organisaties. Hier vinden we nog steeds beperkingen aan die vrijheid. Zo zijn er werkgevers die via de thuiscomputer de thuiswerker in de gaten houdt door geregeld schermafdrukken te maken of te verlangen dat de thuiswerkers ingelogd blijven om hen aan het beeld te kluisteren. Nog even los van het feit dat de zo geprezen arbeidsovereenkomst de basis heeft gelegd voor de ondergeschikte positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever. HIervoor is o.a de ondernemingsraad ingesteld in 1950. Maar dat is ook al meer dan 70 jaar geleden. 

Gelukkig kent de corona crisis ook een andere kant. Thuiswerk is op grote schaal ingevoerd en de voordelen van deze werkwijze zijn ervaren. Velen zullen niet meer terug willen naar de oude werkplek in het kantoorgebouw want waarom zou je? Dat is ook een vorm van vrijheid zoeken. Net zoals de groei van het aantal ZZP'ers. Het zijn allemaal uitingen van de behoefte aan meer vrijheid.

De vrijheid om te praten waarover jij wilt en met wie jij wilt is in de afgelopen 75 jaar dus steeds meer toegenomen. Dat wordt nu door de ondernemingsraad vormgegeven. De wens naar meer democratisch overleg wordt groter. In organisaties zie je dat terug in de verschillende werkoverleggen en teambesprekingen. De OR heeft wettelijke bevoegdheden als democratisch gekozen orgaan en is dus een orgaan dat in vrijheid invloed kan en mag uitoefenen. Medezeggenschap is een vorm van vrijheidsbeleving die ook na corona zal blijven bestaan.