vrijdag 9 december 2022

Vrije werkplek

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Sinds corona werken wij als organisatie hybride. In de afgelopen maanden is het aantal vierkante meters kantoor verminderd en alle werkplekken die we hebben zijn inmiddels flexplekken. De bestuurder overweegt een nieuwe flextool, nl. de plekchecker. Hiermee kan je als medewerker digitaal nagaan waar in het gebouw werkplekken beschikbaar zijn. Wat is de rol van de OR hierin?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

De invoering van de plekchecker maakt naar mijn mening deel uit van een groter plan dat gaat over huisvesting en flexibel werken waar, als het goed is, ook door de OR instemming voor is verleend. Huisvesting en flexwerken leiden naar alle waarschijnlijkheid tot wijzigingen in de regelingen omtrent arbeidsomstandigheden, gezondheid en welzijn. Ik zou de plekchecker dan ook in dat licht bespreken. De OR is er om mee te kunnen denken over alle besluiten die het werk van de medewerkers raken. En daar gaat het bij de plekchecker over. Ik zou dus ook zeggen dat het logisch is om de OR te betrekken bij de invoering hiervan.

Als je zou kunnen uitleggen dat de plekchecker een ’nieuwe technologische voorziening’ is zoals bedoeld in het adviesrecht artikel 25 lid 1G WOR dan is de bestuurder voorafgaand aan het invoeren eerst verplicht de OR om advies te vragen. Zonder dat advies van de OR mag de invoering dan niet plaatsvinden. Het lijkt mij in dit geval wat ver gezocht maar dat hangt af hoe de plekchecker precies gebruikt gaat worden in de praktijk.

Je kunt ook de redenering volgen dat de plekchecker gezien kan worden als 'een voorziening voor waarneming van of controle op aanwezigheid of gedrag’ zoals bedoeld in het instemmingsrecht artikel 27 lid 1L WOR. In dat geval zou de bestuurder voorafgaand aan de invoering eerst instemming moeten vragen aan de OR over de regels en afspraken die worden opgesteld inzake het gebruik van de plekchecker als middel om aanwezigheid of gedrag te monitoren. Ook dit vind ik persoonlijk wat ver gezocht en geeft beperkte houvast, maar het artikel is wel bedoeld voor dit soort situaties.

Op basis van artikel 23 lid 2 en 3 WOR kan de OR altijd onderwerpen agenderen en voorstellen doen over alles in de onderneming. Het feit dat je een vraag stelt over de plekchecker doet vermoeden dat je er als OR-lid iets van vindt en dat er dus overleg nodig is met de bestuurder. De invloed van de OR is echter beperkt aangezien dit artikel alleen gaat over overleggen en het doen van een voorstel (de bestuurder is niet verplicht dit op te volgen).

Al met al dus geen klip en klaar antwoord. Feit blijft dat regels geen problemen oplossen, maar mensen wel en dat begint met het bespreekbaar maken met de bestuurder van jullie bedenkingen of wensen.

Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen