vrijdag 9 december 2022

Voorkom burn-out

werkende man achter laptop met hoofdpijnBurn-out komt het meeste voor in de zorg en het onderwijs. De staatssecretaris van Sociale Zaken, Tamara van Ark, heeft naar aanleiding van een onderzoek van TNO haar licht laten schijnen op dit onderwerp. Volgens haar is en blijft de werkgever voor de werknemers verantwoordelijk. Hiermee is de werkgever ook verantwoordelijk dat de werkdruk binnen de perken blijft ter voorkoming van burn-out. 

Het laatste woord is daar nog niet over gezegd want het blijft een wonderlijke zaak dat de overheid, waar deze staatssecretaris deel van uitmaakt, in de zorgsector de markt wil invoeren. Marktwerking is een stokpaardje van het huidige kabinet en men vindt dat dit zo breed mogelijk ingevoerd moet worden. Men zegt dat dit de kwaliteit van de zorg verbetert, maar dat is nog maar de vraag. 

Wat er wel gebeurt is dat er meer winst wordt gemaakt. En wel door andere partijen dan de doelgroep. De financiering zou via de gemeenten geregeld worden. Met als gevolg dat er talloze zorgkantoren zijn opgericht door zowel bonafide als malafide organisaties. Zonder een deugdelijk controlesysteem van de overheid. Iets vergelijkbaar is ooit al eens in de sector van de kinderdagverblijven gebeurd.  

En de enige manier om malafide praktijken onder de duim te krijgen is controle. Ik vrees dus meer controlelijsten en invulschema’s. We weten dat dat de werkvreugde niet vergroot, integendeel. Dus nog meer oorzaken voor een burn-out. En de aanleiding is de keuze van het kabinet om de financiering te laten regelen door de gemeenten. Daar zou de staatssecretaris eens naar moeten kijken. In mijn ogen zou de ingevoerde marktwerking teruggedraaid moeten worden. Als er geen marktwerking meer is kan de overheid een orgaan instellen dat de controle op de financiering gaat doen. Dat zou een enorme vooruitgang zijn. De kosten blijven beheersbaar  en betaalbaar en het geld gaat naar de juiste mensen, namelijk diegenen die zorg nodig hebben. 

Wat kan je als ondernemingsraad doen aan het burn-out fenomeen? De Arbowet en de WOR geven goede handvatten om uitvoering te geven aan de arbozorg. De OR kan gebruik maken van zowel het instemmingsrecht, als het adviesrecht en het informatierecht als het aankomt op het onderwerp veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Neem om te beginnen geen genoegen meer met nog meer controlehandelingen door uitvoerende zorgmedewerkers. Dat treft direct de gezondheid van medewerkers en het werkplezier.