donderdag 8 december 2022

Vestiging buitenland

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Bedrijven bij schemer

 Beste redactie,

De onderneming is van plan een nieuwe vestiging in het buitenland te openen. Graag willen wij als ondernemingsraad weten welke rol wij hebben wat dit onderwerp betreft en of en op welke manier hier sprake is van het advies- en instemmingsrecht. 

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor deze vraag!

Een terechte vraag maar helaas niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ik ga je een samenvatting geven en weet dat we hierover verder kunnen praten als mijn antwoord nieuwe vragen oproept.
 
Of er een rol is voor de OR bij het openen van een nieuwe vestiging in het buitenland hang af van de manier waarop dit gebeurt en vanuit welke onderneming dat gebeurt. In jullie OR-reglement staat aan het begin vermeld van welke onderneming jullie de ondernemingsraad zijn. Alle besluiten die onder die onderneming door de bestuurder worden genomen vallen binnen het ‘bereik’ en de ‘invloedssfeer' van de OR. Maar als er ergens boven de onderneming waar jullie de OR van zijn een nieuwe onderneming wordt opgericht, zou het kunnen zijn dat dit buiten de scoop van jullie als OR valt.

In elk geval is het zo dat als de onderneming waar jullie de OR van zijn nauw moet samenwerken met de nieuwe buitenlandse onderneming, of als er door jullie onderneming wordt geïnvesteerd in de nieuwe buitenlandse onderneming, of als er werknemers van jullie onderneming gaan werken in de nieuwe onderneming, dan moet de OR hierover zeker om advies worden gevraagd.

Het is juridisch gezien de vraag of het besluit voor het openen van de nieuwe vestiging een besluit is dat valt onder het adviesrecht van de OR van artikel 25 WOR. Als dat zo is mag de bestuurder het besluit alleen nemen als de OR hierover om advies is gevraagd en als de OR daarover ook daadwerkelijk advies heeft uitgebracht. 

Om te weten of er sprake is van de verplichting om advies te vragen zou je met name kunnen kijken of er bij het voorgenomen besluit tot het openen van de nieuwe vestiging sprake is van:
- artikel 25 lid 1D: een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;
- artikel 25 lid 1E: een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming.
- artikel 25 lid 1H: het doen van een belangrijke investeringen ten behoeve van de onderneming.

Als het voorgenomen besluit valt onder één of meerdere van deze punten dan zou er advies moeten worden gevraagd aan de OR voordat de nieuwe vestiging kan worden geopend.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen