donderdag 8 december 2022

Vervanging bij ziekte

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Onze bestuurder heeft een herziene procedure opgesteld die gaat over de vervanging van medewerkers bij langdurig ziekteverzuim. Deze procedure is niet langs de OR geweest.
Heeft de OR hier instemmingsrecht in?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie interessante vraag!

Als ik het goed lees is jouw vraag eigenlijk: Valt een vervangingsregeling voor langdurige arbeidsongeschiktheid onder het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1D WOR ?

Dit artikel gaat primair over het ziekteverzuimbeleid ter voorkoming en beperking van het ziekteverzuim. Het gaat hier dus niet over de vraag wat er moet gebeuren met het werk dat blijft liggen doordat een medewerker ziek is geworden. Ik denk dan ook dat een ‘vervangsregeling’ niet instemmingsplichtig is.

Dat wil overigens niet zeggen dat de OR er niet iets van mag of kan vinden. De OR kan altijd voorstellen doen of standpunten innemen op grond van het intitiatiefrecht van artikel 23 lid 2 en 3 WOR. Als OR kan je op basis hiervan dus altijd de vervangingsregeling agenderen en bespreken met de directie. Het onderwerp is dan alleen niet instemmingsplichtig.

Ter vergelijking: Als een medewerkers ontslag neemt (of krijgt) valt er ook een gat in de werkzaamheden. Het is dan aan werkgever om te bepalen hoe hiermee moet worden omgegaan. Dat kan bijvoorbeeld door werving van nieuwe mensen, het herverdelen van het werk of gewoonweg door het werk niet meer te laten uitvoeren. Welke aanpak er wordt gekozen is aan de werkgever. Bij werk dat blijft liggen door ziekte gebeurt in wezen hetzelfde. Ook daar moet de werkgever nadenken over de vraag wat er met het werk dient te gebeuren.

Met vriendelijke groet,
 

De redactie