vrijdag 9 december 2022

Verplichte vrije dagen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

kerstballen

Beste redactie,

Onze werkgever is voornemens om in week 52 en 1 twee weken te sluiten en de medewerkers te verplichten vrij te nemen. Indien medewerkers geen dagen meer hebben, is het dan toegestaan om dagen van het volgend jaar af te schrijven?

Met vriendelijke groet,

De OR

 

Beste OR,

Dank voor je vraag. Helder verhaal. De vraag of dit is toegestaan lijkt mij niet zo relevant. Het kan zijn dat er in jullie cao (als je die hebt) iets staat over het maximum aantal verplichte vrije dagen maar ik denk dat je als OR een riante positie hebt om hier zelf iets mee te doen. 

Het voorgenomen besluit om te komen tot een regeling om medewerkers te verplichten vrije dagen op te nemen in de laatste weken van het jaar valt namelijk onder het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1b WOR. Dat betekent dat wanneer de OR niet instemt, de bestuurder het besluit niet nemen kan en de regeling niet kan worden ingevoerd. De OR kan dus voorwaarden stellen of aanvullende regelingen vragen voordat er tot instemming wordt overgegaan.

De gehele regeling moet dus ter instemming aan de OR worden voorgelegd. De onderhandelingspositie van de OR is dus sterk. De OR zou een voorstel kunnen doen betreffende de medewerkers die geen vrije dagen meer hebben. Wat zouden jullie vanuit de OR redelijk vinden? Dank hierover na en ga erover in gesprek met je bestuurder. Denk ook eens na over andere 'losse eindjes' en maak ook hierover aanvullende afspraken die opgenomen worden in de regeling. Net zo lang tot de regeling volgens jullie goed en eerlijk is. Overigens mag de werkgever aan werknemers niet verplichten een dag onbetaald verlof op te nemen. Daarmee moet een werknemers zelf expliciet akkoord gaan.

Hebben jullie al een instemmingsaanvraag ontvangen? Dat kan ik niet opmaken uit je vraag. Zo niet, dan is het zaak hier op korte termijn om te vragen en te benoemen dat de regeling alleen met instemming van de OR kan worden ingevoerd.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen