vrijdag 9 december 2022

Vernieuwing in de medezeggenschap

kind klas lagere school'Versterk de verbinding tussen formele en informele medezeggenschap'

De toename van allerlei alternatieve vormen van inspraak en medezeggenschap vindt de commissie een positieve ontwikkeling. Inspraak en participatie van ouders en medewerkers krijgen steeds meer vorm in lokale projecten en structuren in het primair onderwijs.

>>> Lees hier het hele artikel op poraad.nl

 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Het afgelopen jaar heeft de monitorcommissie onderzoek gedaan naar hoe medezeggenschap in het primair onderwijs verbeterd kan worden. Een van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat schoolbesturen de informele, vaak tijdelijke, vormen van medezeggenschap kan benutten. Ik houd enorm van vernieuwing. En toch, ik juich vernieuwing toe, mits deze vorm van medezeggenschap voldoende ruimte krijgt om ook bepalend te zijn voor het uiteindelijke resultaat. De vernieuwing binnen het primair onderwijs draait om participatie binnen lokale projecten. Maar medezeggenschap gaat verder dan dat. Juist op centraal niveau worden strategische besluiten genomen die grote impact kunnen hebben op het werk van alle medewerkers op lange termijn. Het risico is dat deze beslutvorming plaatsvindt buiten het zicht van de medezeggenschap omdat de focus verlegd wordt naar lokale projecten. De formele medezeggenschap is verankerd in de wet en heeft mede hierdoor de ruimte om invloed te kunnen uitoefenen en dat gaat verder dan enkel meedenken en -praten. Mijn boodschap is dan ook, hoe mooi vernieuwingen ook zijn binnen de medezeggenschap, om er altijd voor te zorgen dat de basis van medezeggenschap, de rechten en bevoegdheden van de medezeggenschap waarin een gelijkwaardige dialoog tussen bestuurder en ondernemingsraad centraal staat, niet verloren gaat.