Verlofregelingen

ptitle-particle1

Verlofregelingen

Nieuws van 17 januari 2024

Werkgevers, vakbonden en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad (SER) roepen het nieuwe kabinet op om de huidige baaierd aan verlofregelingen te bundelen. Die regelingen zouden ondergebracht moeten worden in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof.

>>> Bekijk hier het artikel op de website van het Financieele Dagblad

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

De Sociaal Economische Raad (SER) denkt dat door een versimpeling van het aantal verlofregelingen werkgevers minder tijd en geld kwijt zijn aan regelwerk en administratie. Werknemers zouden minder tegen belemmeringen moeten aanlopen voordat ze verlof opnemen. Een meer overzichtelijk verlofstelsel leidt tot minder ziekteverzuim en betere prestaties op de werkvloer. Want dat is waar verlof voor bedoeld is.

Zijn jullie als ondernemingsraad goed op de hoogte van de huidige verlofregelingen binnen jullie onderneming? Maken medewerker binnen jullie onderneming optimaal gebruik van de verlofregelingen? Het loont de moeite hier nader onderzoek naar te doen. Raadpleeg de achterban over dit onderwerp. De ervaring leert dat veel werknemers door het woud aan regelingen niet weten wat er allemaal mogelijk is. Hierdoor maken ze geen optimaal gebruik van hun rechten. Op basis van de uitkomsten van jullie onderzoek en/of achterbanraadpleging kan de afdeling HR wellicht beter toegelichten wat de verschillende verlofregelingen inhouden of wanneer je ze kunt opnemen.

De ondernemingsraad moet om instemming gevraagd worden voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een werktijd- of een vakantieregeling (artikel 27 lid b WOR). De verlofregelingen maken hier deel van uit. Houd er dus rekening mee dat er veranderingen op komst zijn (zie artikel). De onderneming kan deze regelingen alleen invoeren als de OR toestemming geeft. Ook als het wettelijke wijzigingen zijn moet de vertaling ervan naar de eigen ondernemingspraktijk worden beschouwd als een instemmingsplichtig besluit.

Leave A Reply

Archieven