vrijdag 9 december 2022

Vergoeding brandstof

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Vanwege de hoge brandstofprijzen wordt het voor steeds meer werknemers onbetaalbaar om naar het werk te komen. Hoe kunnen wij onze bestuurder, die vasthoudt aan de CAO en wetgeving betreffende de kilometervergoedingen (w/w en dienstreizen), duidelijk maken meer voor open te staan voor dit probleem binnen de organisatie?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

De CAO en de wet vormen de ondergrens van wat een werkgever moet doen. Hierover zal geen discussie zijn. Hier bovenop staat het de werkgever natuurlijk altijd vrij meer te doen voor zijn werknemers. Of dat wel of niet gebeurt hangt vaak af van marktontwikkelingen. Als je gemakkelijk personeel kunt werven (ruime arbeidsmarkt) dan zal de werkgever niet snel wat extra’s willen doen. Is het (zoals in de huidige tijd) moeilijk om personeel te werven dan zal de bereidheid om iets extra’s te doen groter zijn. Doet de werkgever niets dan bestaat het risico dat werknemers sneller op zoek gaan naar een andere werkgever waar het beter geregeld is. 

Als OR ben je er om mee te denken over besluiten die leiden tot verbeteringen in de onderneming. Je zult dus vanuit dat belang de werkgever moeten overtuigen dat het naar boven toe aanpassen van de kilometervergoeding uiteindelijk in het belang van de onderneming is.

Het middel dat de OR hiervoor kan gebruiken is het zogenaamde 'initiatiefrecht' van artikel 23 lid 3 WOR. Daarin is geregeld dat de OR naar eigen inzicht voorstellen mag doen aan de bestuurder over zaken die tot verbeteringen leiden in de onderneming. Zo’n voorstel moet door de OR schriftelijk worden ingediend, voorzien van een toelichting. Vervolgens dient er tenminste één keer een vergadering over gehouden te worden tussen bestuurder en OR om de details en voors en tegens door te spreken. Daarna dient de bestuurder in een schriftelijke reactie 'met redenen omkleed’ aan de OR te laten weten wat hij/zij met het voorstel gaat doen. 

Wees je ervan bewust dat als de bestuurder het voorstel van de OR (voor een deel) niet overneemt, de redenen hiervoor niet door de OR hoeven te worden geaccepteerd. Over de aangedragen argumenten kan de OR in discussie gaan. Leg je als OR dus niet te snel neer bij argumenten als ‘te duur’ of 'geen tijd voor’ en ga over de onderbouwing van de argumenten in gesprek. Vraag naar het waarom en de feiten. Zo houd je het voorstel op tafel. Het gezegde ‘de aanhouder wint’ bestaat niet voor niets.

Succes met de gesprekken! 

Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen