vrijdag 9 december 2022

Uitstellen verkiezingen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Mag een OR beslissen om verkiezingen uit te stellen? Zo ja, op welke gronden? En waar moeten we dan aan denken?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je tijd en het telefoongesprek van zojuist.  Leuk om zo even kennis te maken! Zoals beloofd ontvang je hierbij op hoofdlijnen wat wij net besproken hebben. 

Mijn advies:

1. Uitvragen of er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de OR na de verkiezingen;
2. Als je geen reacties krijgt, kan je voorstellen om het huidige team door te laten gaan in een nieuwe termijn;
3. Mochten er wel reacties zijn zal je alsnog verkiezingen moeten organiseren.

Je kunt niet zomaar doorgaan met hetzelfde team na de verkiezingsdatum. De ondernemingsraad is dan geen rechtsgeldige OR meer (de OR is een democratisch gekozen orgaan). Adviezen en besluiten van de OR zijn dan ook niet meer rechtsgeldig. 

Bij uitzondering zou je een verlenging kunnen voorstellen. Maar dan moet je hiervoor wel een goede reden hebben. Ik kom het bijvoorbeeld wel eens tegen in de aanloop naar een fusie. Een verlenging moet worden voorgelegd aan alle betrokken partijen (bestuurder, medewerkers en ook vakbonden). Als niemand bezwaar maakt is er ook geen probleem. Je moet dit uiteraard wel goed vastleggen (in een ondernemingsovereenkomst bijvoorbeeld). Het behouden van dossierkennis zoals je als voorbeeld noemde in het telefoongesprek is geen reden die stand houdt, want dit onderwerp gaat voor alle ondernemingsraden op in de overgang naar de nieuwe verkiezingen.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen