vrijdag 9 december 2022

Uitbetalen of tijd-voor-tijd

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Onze werkgever heeft recent besloten dat de overwerkuren van een deel van onze medewerkers niet meer uitbetaald zullen worden, maar omgezet worden in tijd-voor-tijd uren. Dit is zonder instemming gebeurd van de OR. Welke stappen gaan wij nu zetten?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Ervan uitgaande dat er geen cao van toepassing is of dat deze wijziging buiten de cao valt, ben ik het met je eens dat hiervoor instemming gevraagd had moeten worden aan de OR op basis van artikel 27 lid 1b WOR.

Als dat niet is gebeurd, kan de OR de nietigheid inroepen van dit besluit op basis van artikel 27 lid 5 WOR. De OR heeft hiervoor een maand de tijd vanaf het moment dat je hebt vernomen dat de wijziging daadwerkelijk is ingevoerd. Dit doe je eenvoudigweg door een mail te sturen naar jullie bestuurder en te wijzen op de nietigheid van het besluit. De bestuurder moet dan alsnog een instemmingsaanvraag indienen. Doet de bestuurder dit niet, kan de OR naar de kantonrechter. 

Zonder instemming van de OR of toestemming van de kantonrechter mag de bestuurder de regeling niet aanpassen.

Het bovenstaande is de juridische uitleg. De positie van de OR is daarin zeer sterk. De praktijk is echter weerbarstig. Ik zeg altijd: regels lossen geen problemen op, dat doen mensen. En dus is het belangrijk om een effectieve aanpak te kiezen richting de bestuurder. Mocht je hier mee over willen weten, dan hoor ik dat graag. Het is altijd mogelijk om hierover te bellen.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen