zaterdag 12 juni 2021

Tussentijdse verkiezingen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

Mensen aan een houten tafel

Beste redactie,

Wij hebben sinds een jaar een OR. Drie van de vijf leden gaan stoppen. Een vanwege een nieuwe baan en twee vanwege een studie waardoor de combinatie met het OR-werk te veel tijd vraagt. In februari 2020 komen er weer verkiezingen aan voor de OR. Moeten de OR-leden die willen stoppen in de OR blijven totdat wij nieuwe leden hebben?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag! 

Ik lees dat jullie sinds een jaar een OR hebben en neem aan dat de verkiezingen in februari dus tussentijdse verkiezingen zijn in verband met vacatures die ontstaan zijn door de aftredende leden. Een lid kan op welk moment aftreden (Artikel 12 lid 4 WOR). Het is aan het OR-lid zelf om te bepalen wanneer dat zou moeten zijn. Dit is het gevolg van het feit dat een OR net als de gemeenteraad een gekozen orgaan is waarbij gestemd wordt op personen. 

Als een OR-lid aftreedt moet eerst gekeken worden of er nog ‘reserve’ kandidaten zijn. Dat wil zeggen mensen die bij de eerste verkiezingen te weinig stemmen hebben gekregen om in de OR te komen. Bij aftreden van een OR-lid stroomt de eerstvolgende met de meeste stemmen in de OR in. Uiteraard is het aan de persoon zelf of hij of zij op dit moment nog steeds zitting wil nemen in de OR. Zijn er geen kandidaten meer op de reservelijst dan moeten er zogenaamde tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd. Die procedure duurt meestal een maand of 3 want je moet je wel houden aan de voorschriften die gelden voor een democratisch verkiezingsproces zoals in de WOR en jullie reglement wordt beschreven.

In de tussenliggende periode zal de OR moeten functioneren met de leden die er dan nog zijn. Het is niet mogelijk om een lid te verplichten om langer in de OR te blijven als hij of zij dat niet meer wil. Uiteraard kan in overleg worden gevraagd of het lid zou willen aanblijven tot de verkiezingen maar de keuze is aan het desbetreffende OR-lid zelf (ervan uitgaande dat er geen sprake is van een beëindiging van het dienstverband want dan kan je uiteraard geen lid meer zijn).

Met vriendelijke groet,

De redactie