maandag 30 januari 2023

Financieel inzicht in de OR

De cijfers in de praktijk

Na het volgen van deze praktische en toegankelijke training kun je:

 • De financiële jaarstukken beter begrijpen;
 • Kengetallen uitrekenen om de gezondheid van de organisatie te bepalen;
 • De kern uit financiële stukken halen;
 • Investeringen of andere financiële beslissingen beoordelen;
 • Een betere financiële gesprekspartner zijn voor de bestuurder.

 Hoe werkt het?

Bij belangrijke beslissingen, zoals reorganisaties en investeringen, kijkt de bestuurder naar de financiële situatie van de organisatie. Het gaat hierbij niet om boekhoudkundige kennis, maar vooral om kennis van kengetallen waarmee u de gezondheid van de organisatie kunt meten.

Wat leer je?

Het lezen van jaarstukken:

 • Balans, W&V-rekening;
 • Indeling en opbouw balans;
 • Balans lezen en analyseren;
 • Werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit;
 • Indeling en opbouw van de winst- en verliesrekening;
 • Analyse van de winst- en verliesrekening;
 • Cash-flow en rentabiliteit.


Het sturen op cijfers:

 • Financiële doelstellingen;
 • Werken met kengetallen;
 • Werken met begrotings-, budget- en werkelijke cijfers;
 • Relatie operationeel bedrijfsbeleid en resultaat;
 • Kritisch kijken naar de kosten.
financieel inzicht in de or
 
Voor wie?

Deze training is specifiek ontwikkeld voor alle OR-leden en leden van de commissie financieel beleid die graag meer inzicht in de financiële status van de organisatie willen verkrijgen. Wij raden aan dat ten minste twee OR-leden deze basiskennis opdoen, zodat er afstemming kan plaatsvinden. Deze training wordt ook op maat aan de hele ondernemingsraad aangeboden.


Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij geven je graag meer informatie.Weet waar je over praat

Zorg voor toegevoegde waarde vanuit de OR