vrijdag 9 december 2022

Staken met de pieper in je zak

arts ziekenhuisAls ik nu een operatie of chemo heb, wat dan?

Het cao-conflict treft 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra. De bonden verwachten dat zeker de helft van het personeel zal meedoen met de protestdag op woensdag 20 november, wat neerkomt op 100.000 mensen.

>>> Lees hier het hele artikel op AD.nl

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Vakbonden gaan op een klassieke manier de strijd aan met ziekenhuiswerkgevers door massaal een dag te staken. Het artikel behandelt uitgebreid de looneisen, terwijl in mijn ogen de vergrijzing en administratieve last eerder veroorzakers zijn van dit probleem. Door een groeiende populatie zorgbehoevende ouderen is in de loop van de jaren een tekort aan zorgpersoneel ontstaan. Administratieve last zorgt voor werkdruk waardoor minder tijd besteed kan worden aan het werk wat elke zorgverlener het liefst doet, zorg verlenen wat een aantasting is in de autonomie. Aangezien Nederland pas vanaf 2040 weer gaat vergroenen dient naar mijn idee drastisch geïnvesteerd te worden in onderwijs en zij-instroom. Omdat het onderwijs niet altijd aansluit op de huidige zorgvraag (denk aan studentenstops vanwege een tekort aan stageplaatsen) vraagt dit om een goede afstemming en samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen. De medezeggenschap kan hier het voortouw in nemen door, samen met de afdeling HRM, een ontwikkelplan te lanceren via het initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR).