maandag 30 januari 2023

Specifieke deskundigheid


specifieke deskundigheidSpecialistische kennis

In sommige advies- of instemmingstrajecten heeft de ondernemingsraad specialistische kennis nodig om een goed oordeel te kunnen geven. Het is aan te bevelen om je dan te laten adviseren door specifieke deskundigen. Je kunt hierbij denken aan deskundigheid op het vlak van:

  • HRM (human resource management)
  • Financieel (jaarrekeningen en begrotingen lezen en beoordelen)
  • Juridisch (arbeidsrecht, ondernemingsrecht, pensioenrecht)
  • Arbeidsomstandigheden (Arbo, VGWM, werkdruk en psychosociale werkbelasting)
  • Arbeidsvoorwaarden en cao.

 OR-Online.nl werkt al jaren samen met deskundige partners, zodat wij jullie als ondernemingsraad op vele onderwerpen efficiënt kunnen begeleiden.