vrijdag 9 december 2022

Rookverbod

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

vrouw rookt sigaretBeste redactie,

Geldt voor het opstellen en uitdragen van een rookvrij beleid voor de organisatie advies- of instemmingsrecht voor de OR? Kan hier namelijk niets duidelijks over vinden.

Met vriendelijke groet,

De OR

 Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Het antwoord is eenvoudig. Regelingen (beleid) over (niet-)roken zijn instemmingsplichtig conform artikel 27 lid 1d WOR. Ook regels die worden afgesproken over niet-roken maken deel uit van de arbeidsomstandigheden.

Uiteraard moet de organisatie de wettelijke regels volgen als het gaat om waar wel en niet gerookt mag worden. Maar de manier waarop dat wordt geregeld bij jullie is precies het terrein waarbij de OR betrokken hoort te worden. Het rookbeleid moet door de bestuurder zodanig worden vorm gegeven dat de OR er mee in kan stemmen. Als de OR niet instemt zal het (voorgestelde) beleid zodanig moeten worden aangepast dat de OR wel instemming kan verlenen. Tot die tijd kan het niet worden ingevoerd.

Een sterke positie dus voor de OR!

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen