vrijdag 9 december 2022

Reorganisatie afdeling

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen. Deze week behandelen wij een vraag van de afdeling HRM.

teamoverleg

Beste redactie,

Binnen onze organisatie wordt een kleine afdeling gereorganiseerd, waardoor 2 functies vervallen. Voor de medewerkers die het betreft hebben wij een oplossing. Nu vraag ik me af op grond van welk artikel in de WOR de OR instemmingsrecht heeft op het besluit over het vervallen van de functies. In artikel 27 lees ik dat de OR alleen op regelingen instemmingsrecht zou hebben. Hier is geen sprake van een regeling, maar in verband met de personele consequenties neem ik aan dat de OR wel instemmingsrecht heeft.

Met vriendelijke groet,

Afdeling HRM

 Beste afdeling HRM,

Dank voor jullie vraag! Als er geen regelingen wijzigen, is er geen sprake van instemmingsrecht.

De reorganisatie die je beschrijft valt eerder onder het adviesrecht van artikel 25 lid 1e WOR. Zoals je ziet gaat het in dit artikel om een 'belangrijke wijziging in de organisatie’. De vraag zal dus zijn of dit een ‘belangrijke wijziging' betreft waarvoor advies moet worden gevraagd. Het verschil tussen belangrijk/niet-belangrijk hangt niet alleen af van de omvang maar ook van de impact die het besluit heeft. Per onderneming is kan ‘belangrijk' dus anders worden uitgelegd afhankelijk van de context. Maar wat je als stelregel kunt aanhouden is: besluiten die niet-alledaags zijn, zijn belangrijk. Dat betekent dus dat alle besluiten die je kunt vatten onder 'dagelijkse bedrijfsvoering’ kunnen worden getypeerd als 'niet-belangrijk' in het kader van artikel 25.

Zo bezien denk ik dat het verstandig is om met de OR te overleggen in hoeverre zij de impact van het besluit ‘groot’ vinden. Als zij de impact gering vinden dan kan het adviestraject worden overgeslagen. Vinden ze de impact groot dan zou je er goed aan doen om een adviesaanvraag bij ze neer te leggen, hun vragen daarover te beantwoorden en te wachten met het definitieve besluit tot de OR een advies heeft uitgebracht. Zo'n adviestraject zelf hoeft helemaal niet tot grote vragen en ingewikkelde adviezen te leiden is mijn ervaring. Het feit dat de OR betrokken wordt en de mogelijkheid krijgt om een advies te geven is vaak van grote waarde. Het ‘overslaan’ van de OR kan leiden tot botsingen en irritaties die veel meer energie kosten van zowel OR als directie.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen