vrijdag 9 december 2022

Recessie door corona

lege tramRecessie op komst: is het steunpakket uit Den Haag voldoende?

"Als er niks gemaakt wordt, maar er zijn wel kosten, dan komen bedrijven namelijk in liquiditeitsproblemen", legt Jacobs uit. Kortom: er is te weinig geld in kas om op de korte termijn aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. "In een perfect werkende markt gaan gezonde bedrijven naar de bank en kunnen ze een overbruggingskrediet aanvragen. Maar het is de vraag of dat nu goed gaat..

>>> Lees hier het hele artikel op RTLZ.nl
 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Het corona virus zorgt voor een sneeuwbaleffect. Niet alleen werktijdverkorting is een realistisch gevolg van het virus, maar ook het doorvoeren van een reorganisatie of het beëindigen van (een deel van) de werkzaamheden. Deze laatste twee onderwerpen zijn adviesplichtig volgens de Wet op de Ondernemingsraden. Het is voor ondernemingsraden dus van belang vanaf het moment dat de sneeuwbal gaat rollen (denk aan het indienen van de aanvraag voor werktijdverkorting) al aan tafel te zitten en mee te denken. Want juist nu worden er strategische besluiten genomen die grote impact hebben op de toekomst en daarmee is de invloed die de OR kan hebben nu het grootst.