vrijdag 9 december 2022

QR-code bij entree

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

Onze werkgever wil niet haar eigen medewerkers maar leveranciers en andere externen naar hun QR-code vragen op het moment dat zij het bedrijf betreden. Wij vragen ons af of de werkgever dit 'zomaar' mag doen?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je zeer actuele vraag!

Op de website rijksoverheid.nl staat te lezen waar een coronacheck via de QR-code verplicht is namelijk:
  • Horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden). Behalve bij afhalen; 
  • Casino’s;
  • Evenementen, zoals festivals, feesten en optredens;
  • Zakelijke evenementen, zoals een congres;
  • Publiek bij een professionele sportwedstrijd;
  • Bij culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen. 
In een speciale PDF voor ondernemers is te vinden waar het niet is toegestaan om een coronatoegangsbewijs te vragen, namelijk:
  • Op publiek toegankelijke plaatsen, zoals openbaar vervoer, gemeentehuis, winkels en musea;
  • Op openbare plaatsen, zoals straat, strand, park en bos;
  • Werk;
  • Onderwijs.
Werkgevers mogen niet van hun medewerkers vragen om het coronatoegangsbewijs te laten scannen, om zo toegang te krijgen tot de werklocatie. Vragen of personeel gevaccineerd is mag wel, stelt De Jonge, hoewel hij benadrukt dat medewerkers niet verplicht zijn om deze vraag te beantwoorden.

Werkgevers mogen in Nederland geen gegevens registreren over de gezondheid van werknemers, dus ook niet over hun vaccinatiestatus. Maar minister De Jonge stelde op de persconferentie dat het in sommige werksituaties wel nuttig kan zijn om naar de vaccinatiestatus te vragen. "Een realistische vraag van werkgevers", aldus de minister. Hoe dit precies geregeld kan worden, bleef nog onduidelijk. Wel kondigde de minister aan hierover ‘in gesprek te gaan met werkgevers en werknemers’. Doel van het gesprek is om in kaart te brengen in welke situaties dit nodig zou zijn en hoe ‘de wet dan moet worden aangepast’.
 
Als het vragen naar een coronatoegangsbewijs van een werknemer niet mag dan ligt het in de lijn de verwachting dat bij een leverancier ook niet mag. Maar zoals hier boven te lezen is dit dus nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het zal in ieder geval zo zijn dat de werkgever een gegronde reden moet hebben als er wel naar gevraagd wordt. Er moet een concreet plan zijn waaruit het belang van de vraag duidelijk wordt en wat de consequenties zijn.

Een van de redenen zou kunnen liggen in de arbowet. De werkgever is namelijk verplicht om gezamenlijk met de werknemer gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te organiseren. Het controleren van leveranciers om zo besmettingen te voorkomen zou hier ook deel van uit kunnen maken. De werkgever is primair verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en heeft hierin een zorgplicht richting zijn werknemer. Dit staat in de Arbowet. 
Het is daarom van belang dat de werkgever en de werknemer het goede gesprek voeren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De OR is daarin een belangrijke partij want als er regelingen op dit vlak worden aangepast zal daarvoor aan de OR om instemming gevraagd moeten worden. De werkgever moet nagaan in hoeverre preventieve maatregelen op het werk zijn te nemen volgens de ‘arbeidshygiënische strategie’. Op het Arboportaal van de rijksoverheid staat uitgebreide informatie over de arbeidshygiënische strategie

Het is dus (nog) niet eenvoudig te zeggen of leveranciers en andere externen wel of niet gevraagd zouden mogen worden naar een coronatoegangsbewijs.
 

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen