maandag 20 mei 2019

Advisering en procesbegeleiding

Tijd

Het is voor OR-en vaak lastig om binnen een bepaalde tijd een advies af te ronden. Een extern deskundige kan voor versnelling zorgen. Denk aan een snelle overname.

Kennis

OR-leden kunnen niet overal verstand van hebben. Een extern deskundige kan kennis en ervaring inbrengen. Denk aan: functiewaardering en reorganisaties.

Vaardigheden

Bij onderhandelingen over een sociaal plan of arbeidsvoorwaarden kan de vaardigheid van de deskundige helpen om resultaten te bereiken. Bij problemen of conflicten kan een extern deskundige optreden als bemiddelaar.

 Hoe werkt het?

Organisaties worden met complexe vragen geconfronteerd. Denk daarbij aan reorganisaties, fusies en de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Bestuurders en ondernemingsraden laten zich daarom bijstaan door een externe deskundigen.  OR-Online adviseert en begeleidt bij complexe besluitvormingstrajecten.

Begeleiding bij complexe trajecten

Door het betrekken van een deskundige coach of adviseur krijgt je als OR meer grip op het adviestraject. De adviseur zorgt voor een heldere werkwijze en structuur waardoor alle partijen weten waar zij aan toe zijn. Dit zorgt er voor dat de stappen in het adviesproces zorgvuldig worden doorlopen.

Begeleiding bij conflicten

Onder mensen die samenwerken komt verschil van mening voor. Dat hoort erbij. Maar als patronen zich herhalen en er escalatie dreigt is dat schadelijk voor de organisatie. Een externe procesbegeleider helpt als "bliksemafleider" om weer tot elkaar te komen. Het conflict wordt in een breder perspectief geplaatst waardoor het mogelijk wordt om tot de kern van het probleem te komen zodat u weer samen verder kunt.

advies en procesbegeleiding

 

Hulp nodig?

Neem contact op voor een oriënterend gesprek. Wij helpen je graag op weg.

 

Samen kom je verder

Zorg voor toegevoegde waarde vanuit de OR