vrijdag 9 december 2022

Over dubbeltjes en kwartjes

muntgeldLoonkloof wordt maar niet kleiner, hoe kan het roer om?

Alleen werkgevers kunnen dus echt iets veranderen aan de verschillen in salariëring. APG, de uitvoeringsorganisatie van pensioenfonds ABP, gaf eerder dit jaar het goede voorbeeld. Nadat was gebleken dat 125 vrouwelijke medewerkers voor hetzelfde werk minder verdienden dan hun mannelijke collega's, kregen ze in juni een salarisverhoging.

>>> Lees hier het hele artikel op NOS.nl

 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Wetgeving is er al, verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen is discriminatie en dat mag wettelijk gezien niet. Werkgevers zelf zouden dus meer oog moeten hebben voor loonverschillen. Toch pleit de schrijver van dit stuk ervoor om niet alleen maar af te wachten op de goodwill van werkgevers. Het zou helpen als werkgevers zich dienen te verantwoorden. De ondernemingsraad zou bij dit proces een handje kunnen helpen. OR-en zijn bij uitstek de raden die deze vragen kunnen agenderen bij de bestuurder. ‘Hoe zit het eigenlijk met de lonen binnen ons bedrijf? Hebben wij te maken met een loonkloof? Wat doen wij eraan om deze loonkloof te dichten?’ zijn vragen die helpen om meer transparant te maken hoe jouw eigen organisatie met dit onderwerp omgaat. Ook de laatste zin van de schrijver van het artikel helpt om dit onderwerp op te pakken. Er is namelijk geen enkele werkgever die graag wil dat naar buiten komt dat vrouwelijke werknemers binnen de organisatie slechter beloond worden.