vrijdag 9 december 2022

Oprichten OR, deel 2

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen. Deze week behandelen wij een vraag van de afdeling HRM.


handen op ekaarBeste redactie,

We hebben een nieuw onderwerp aan de hand waar we wel wat advies bij kunnen gebruiken. Wij vragen ons het volgende af: Hoe richt je een OR op?

Met vriendelijke groet,

Afdeling HRM


 

 Beste afdeling HRM,

Dank voor jullie vraag!

Als je als onderneming voldoet aan de wettelijke norm van 50 medewerkers (artikel 6 lid 1 WOR) dan is de bestuurder van die onderneming verplicht om ervoor te zorgen dat een OR wordt ingesteld. Het initiatief ligt dus bij het bestuur/directie. Als anderen (binnen of buiten de onderneming) constateren dat de onderneming zich hier niet aan houdt, kunnen zij de bestuurders/directie erop wijzen dat zij zich niet houden aan de Wet op de Ondernemingsraden. Ook kunnen zij dit eventueel aan de rechter voorleggen.

In de praktijk is het vaak de accountant die de directie wijst op de verplichting tot het instellen van een OR. Praktijk is ook dat de directie aan de HRM-manager zal vragen om te ondersteunen bij het opstarten van dit traject. In veel gevallen wordt een voorbereidingscommissie gevormd met een aantal mensen uit de organisatie, de HRM-manager en eventueel een extern deskundige om de voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Denk hierbij aan het geven van voorlichting over de OR, het organiseren van de verkiezingen en het opstellen van een voorlopig reglement (de spelregels van de OR).

Een OR is een democratisch gekozen orgaan net als de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Dat betekent dat er in de wet (artikel 9 WOR) strikte regels staan over de manier waarop de verkiezingen moeten worden georganiseerd.

Maar het belangrijkste is misschien wel om in de opstartfase de verwachtingen goed te managen. Wat verwacht het bestuur/directie van de OR? Wat moet een OR opleveren voor de organisatie? Wat verwachten medewerkers? En niet te vergeten, wat verwachten de verschillende leidinggevenden/het MT? Het opstarten van een OR is een organisatieontwikkelingsproces en leidt vaak tot een cultuurverandering. Zo'n proces moet goed worden (be)geleid. Je kunt maar één keer een goede start maken!

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen