vrijdag 9 december 2022

Oprichten OR, deel 1

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen. Deze week behandelen wij een vraag van de afdeling HRM.

handen op ekaar

Beste redactie,

Wij zijn enorm aan het groeien als bedrijf. Wanneer is het moment aangekomen om een ondernemingsraad op te richten?

Met vriendelijke groet,

Afdeling HRM


 

 Beste afdeling HRM,

Dank voor jullie vraag!

Een OR moet worden ingesteld vanaf 50 medewerkers. In artikel 6 lid 1 WOR staat een tabel waarin je kunt zien uit hoeveel leden de OR moet bestaan. Hoe groter het aantal medewerkers, hoe groter het aantal zetels dat de OR heeft. In sommige cao's is vastgelegd dat de OR al moet worden ingesteld vanaf 35 medewerkers

Bij het tellen van het aantal medewerkers wordt er gekeken naar het aantal arbeidsovereenkomsten (ongeacht of het gaat om parttime of fulltime, vaste of tijdelijke overeenkomsten). Zie artikel 1 lid 2 WOR.

Verder is het van belang om te weten voor welke onderneming of voor welk deel van de onderneming de OR moet worden ingesteld. Hiervoor moet je weten wat er in de WOR onder de onderneming wordt verstaan.  De onderneming voor de WOR staat namelijk niet gelijk aan de BV of de stichting. Voor de WOR (artikel 1 lid 1c) is een onderneming waarvoor één OR moet worden ingesteld een zelfstandige eenheid in de maatschappij waar in organisatorische verband werk wordt verricht. Dat kunnen dus meerdere BV's zijn.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen