donderdag 30 maart 2023

Online basistraining voor de nieuwe OR

Een snelle en stevige start!

OR-werk verruimt je blikveld en het is goed voor je algemene ontwikkeling. Leer over jouw rol als OR-lid en welke bevoegdheden je hebt, zodat je begrijpt hoe je op een goede manier de belangen van de medewerkers en de organisatie kunt afwegen.

Het is van belang tijdig een basistraining te volgen, zodat je als ondernemingsraad een vlotte start kunt maken en positie kunt innemen. Voorkom dat je als ondernemingsraad later zegt: “Waarom hebben we deze training niet eerder gedaan? Dan waren we beter beslagen ten ijs gekomen.”


 

 

Wat leren jullie online?

Onze online basistraining bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het wettelijke kader: de belangrijkste rechten en plichten van de OR;
  • Taken en positie van de OR: Wat wordt de focus van de OR en op welke wijze gaan jullie hier met elkaar invulling aan geven;
  • Organisatie van het OR-werk: we besteden aandacht aan effectieve werkwijzen, taak/rol verdelingen, werkplan en jaarkalender;
  • We besteden aandacht aan de basisvaardigheden samenwerken, vergaderen en beïnvloeden;
  • Jullie leren efficiënt te communiceren met de achterban en de bestuurder.

 

Hoe bereiken we online optimaal rendement?

Uitgangspunt is jullie eigen praktijksituatie en de doelen die jullie als OR willen bereiken. Voorafgaand verzamelen wij casuïstiek en relevante informatie om toe te passen in de training. De training wordt op maat gemaakt en online uitgevoerd in 4 dagdelen van 3 uur. 

Van tevoren en tussendoor krijgen jullie opdrachten ( blended learning). Als voorbereiding krijgen alle OR leden een OR-box toegestuurd met ondersteunend lesmateriaal zoals de waaier, de OR op zak en het OR-Online.nl notitieboek met handige formats en checklists. Na de training plannen we een evaluatie met de trainer en de OR.

financieel inzicht in de or
 Ervaringen van OR-teams online

“De training heeft ons zeer geïnspireerd en was op onze praktijk afgestemd.”
"Niet gedacht dat online leren zo leerzaam kan zijn.”
“Door alle afwisseling en interactie blijf je hele tijd actief en alert.”
“Omdat de trainer aansluit bij onze praktijk en onze vragen, vliegt de tijd.”
“Er is ook ruimte voor verbinding en een lolletje online.”


Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij geven je graag meer informatie.

 

 
Weet waar je over praat

Zorg voor toegevoegde waarde vanuit de OR