vrijdag 9 december 2022

Ondernemen

Vrouw met lampje boven haar hoofdOndernemen is een woord waarvan de inhoud en betekenis heel verschillend wordt gebruikt en toegepast. Zelf noem ik het de manier om op eigen risico een inkomen te verwerven en daarvoor is een idee en een markt nodig. Een directeur die in dienst is van een bedrijf en geen (mede)eigenaar is, is dan ook geen ondernemer maar werknemer. Veel vrije beroepsbeoefenaars zoals artsen, kappers, schilders e.d. zijn wel ondernemers. Ook in het onderwijs besteedt men aandacht aan het ondernemerschap.

Zo kregen de brugklassers op de school van mijn kleinzoon de opdracht om een onderneming op te richten voor een zelf gekozen goed doel. Recent heb ik de presentatie van de leerlingen meegemaakt. In elf lokalen werden in twee rondes van een uur vijf ondernemingen gepresenteerd. Het was een bedrijvigheid van belang.

Ze waren voorgelicht door professionals over het opzetten en presenteren. En er waren al contacten gelegd met diverse goede doelen zodat de leerlingen niet direct hoefden te starten met koude acquisitie. Maar er moest wel geld “verdiend” worden voor een goed doel door middel van een eigen idee. Door middel van een elevatorpitch, vaak ondersteund door video, laptoppresentatie of digitaal schoolbord werden de ondernemingen gepresenteerd.

De leerlingen moesten ook aangeven wat ze ervan geleerd hadden. Opvallend was dat door veel leerlingen ‘het doorzetten als het niet lukt’ genoemd werd. Maar ook buiten je eigen kaders werken aan een eigen idee, met anderen instellingen initiatieven op gang brengen om geld te verdienen, samenwerken en buitenstaanders voor je eigen idee interesseren. En niet onbelangrijk, het heeft gewerkt want ik schat dat de totale opbrengst voor meerdere goede doelen toch meer dan € 1000,- was.

Ik merk in mijn eigen omgeving soms onbegrip wat ondernemen voor je persoonlijk reilen en zeilen betekent. Het eigen risico om op basis van eigen kennis en inzichten je inkomen te verdienen is vaak niet zichtbaar. Zorgen dat je klanten hebt, een aansprekend product, buffers voor periodes waarin het even tegenzit…. De meeste vrienden en bekenden krijgen gewoon aan het einde van de maand hun salaris en daar hebben ze natuurlijk ook voor gewerkt.

Ik zou het leuk vinden om meer mensen die in loondienst werken kennis te laten maken met ondernemen. Een workshop ‘Leren ondernemen’ om je te verbazen wat er allemaal voor nodig is om een eigen onderneming te starten. Zeker in deze onzekere tijden zou het mooi zijn om mensen te activeren hun creativiteit te gebruiken voor het ontplooien van nieuwe initiatieven. Hoe onzeker de wereld nu ook is, de tijd is er rijp voor. Wie weet welke mooie nieuwe dingen hieruit ontstaan.