maandag 25 mei 2020

Nooit meer een functioneringsgesprek

functioneringsgesprek

Nooit meer een functioneringsgesprek

‘Een functioneringsgesprek is een zinloze exercitie’, zegt Paul Boselie. Hij is hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap met als specialisatie Human Resource Management (HRM) aan de Utrecht University. ‘Ik adviseer bedrijven om er per direct mee te stoppen.’ Naast dit artikel in Trouw, is er nóg een artikel in dezelfde uitgave dat nog een stap verder gaat. ‘Niet alleen kunnen alle functioneringsgesprekken uit agenda's worden geschrapt,zelfs de hele afdeling personeelszaken is grotendeels overbodig’, meent Antoon Vugts, zelf directeur human resource aan de Universiteit Maastricht.

De geschiedenis van HRM gaat ver terug en het begin ligt bij de afdeling personeelszaken (pz). Deze afdeling regelde alles op het gebied van personeel inclusief de salarissen en het naleven van bedrijfsreglementen. HRM daarentegen is in hoge mate gericht op de ontwikkeling van medewerkers, oftewel het managen van het menselijk kapitaal. Maar ondanks de doorontwikkeling van het vakgebied, blijft men zijn vraagtekens houden bij de toegevoegde waarde van (delen van) het vakgebied.

Jaarlijks ritueel

Het geluid om kritisch te kijken naar de betekenis van de afdeling HRM door deskundigen, vraagt binnen de onderneming om een evaluatie. Hierin heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol en dient een eigen opvatting te hebben. Want het gaat tenslotte om de ondersteuning van het management in hun optreden naar hun medewerkers. Toekomstige ontwikkelingen volgen de maatschappij en zijn in die zin te voorspellen. De onderneming ontwikkelt zich mee in structuur, cultuur, kwantiteit en kwaliteit van de personele bezetting en te leveren producten en diensten. Hoger opgeleiden in de organisatie en verdergaande automatisering, ook van functies, vraagt om andere ervaring, kennis en competenties van HRM.

Daar komt de verandering van opvatting vandaan over functioneringsgesprekken. Een voor velen overbodig jaarlijks ritueel. En wordt er geen actuele betekenis aangegeven dan zal deze opvatting breed geaccepteerd worden. Er moet zoals bij allerlei rituelen ook hier over nagedacht worden en waarschijnlijk staat dit niet op zichzelf maar staan er meer HRM-taken op de tocht.

Kortom, er is aanleiding genoeg om als ondernemingsraad met de bestuurder een visie met daarin eigen wensen neer te leggen in strategisch beleid voor langere periode. En dus gaat het niet alleen om de functioneringsgesprekken, maar om een veel bredere kijk en visie op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Het is de rol van de ondernemingsraad om de medewerkers te vertegenwoordigen, dus het hoeft geen nadere uitleg dat hier een mooie taak ligt voor de OR.