donderdag 13 december 2018

Laatste Nieuws en Blog

Gele hesjes aan de kapstok

gele hesjesIk lees vrijwel dagelijks over de grote chaos in Frankrijk. Die chaos ontwricht daar de dagelijkse gang van zaken. En de overheid weet niet hoe daarop te reageren. Het zijn geen georganiseerde vakbondsacties maar spontane rellen. Deze chaos doet het mij denken aan het aardappeloproer in 1917. Toen plunderden vrouwen en arbeiders een schip met aardappelen omdat er geen eten meer was in Amsterdam. Ja, ik word al een dagje ouder…

Ook nu gaat het in Frankrijk om inwoners die te weinig verdienen om de huur en het eten te kunnen betalen. Door de economische ontwikkeling is er een groep ontstaan die niet deelt in de welvaart van de rest van de Franse bevolking. Macht tegen onmacht. En de nood is zo hoog dat men spontaan tot actie overgaat. Niemand komt voor hen op. Ze hebben geen organisatie of basis dus overleg met deze groep is ook niet mogelijk.

Maar het zijn ook de mensen die werken in de industrie of landbouw of in andere sectoren wat hen onvoldoende inkomen oplevert. Wat betekent dat ze ook binnen hun werkomgeving niet aan het woord komen. Ze vallen domweg buiten de boot. En dat gevoel komt op deze manier naar buiten. En ja, er zijn vast raddraaiers bij die misbruik maken van de chaos, maar dat is niet de inzet van de acties.

Als beleidsmakers te veel rekening houden met de belangen van mensen met goede banen en hoge opleidingen gaat het mis. Er moeten ook mensen zijn die vanuit die goede positie rekening houden met de minder draagkrachtigen. Ook al zijn dat niet je kiezers of collega’s. Een man als Wim Kok zou een voorbeeld voor ons allemaal moeten zijn.

Het zou helpen als er een constructieve partij zou zijn die opkomt voor deze groep mensen. Een partij die oor heeft voor wat deze mensen bezighoudt en waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om een fundamentele zorg voor elkaar. En dat is, naast een verplichting van de werkgever als goed werkgever, ook een taak van de OR. De Wet op de

Ondernemingsraden geeft de OR een groot aantal bevoegdheden die van invloed kunnen zijn op de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van alle werknemers in de organisatie. De OR kan het oor te luister leggen om te horen en ervaren wat de achterban bezighoudt en dat omzetten in gerichte acties. Medewerkers moeten merken en horen dat de OR er ook voor hen is. Dat noemt men samenwerking en fundamentele zorg voor elkaar. Van de chaos in Frankrijk valt dus veel te leren. Met name het belang van een goed (samen)werkende ondernemingsraad en achterban... zonder gele hesjes.

De onrust komt

Wat zegt de OR-Online redactie:

rage 2317995 640Dit is waarschijnlijk het begin van onrust in veel ondernemingen. Velen hebben het gebeuren in Frankrijk met de gele hesje gevolgd en voelen zich gesterkt in het gevoel dat het voeren van actie nodig is. En zeker de vakbonden voelen de druk om zaken harder aan te pakken en met resultaten te komen, want het optreden van de gele hesjes geeft ook het falen van de vakbeweging weer. OR-en krijgen ook weer een positie aan tafel, indien de vakbeweging succesvol actie voert.

 

Brontekst: