vrijdag 9 december 2022

Kwaliteit van werk

vrouw met bril ziek op de bank‘Helft uitval door ziekte komt door werk, dat kan niet’ 

Volgens de WRR is er onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van werk. Zo doet Nederland het op het vlak van baanzekerheid, arbeidsmarktdiscriminatie en agressie op het werk slechter dan de rest van Europa. Dat blijkt ook uit eerdere onderzoeken. Als er niet wordt ingegrepen, kan die achteruitgang voor meer terreinen gaan gelden, waarschuwt de adviesraad.

>>> Lees hier het hele artikel via NOS.nl

 
 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

De aandacht die wij in Nederland geven aan de kwaliteit van het werk is schijnbaar minder dan in Europa. Het kan dus anders, als we dat willen. Dat is goed om te weten want het maakt ons los van de gedachte dat dingen nu eenmaal zijn wat ze zijn en daarmee niet te veranderen. Het rapport van de adviesraad geeft ondernemingsraden in Nederland nu al goede richtlijnen voor concrete onderwerpen om te bespreken met hun bestuurder in de overlegvergadering (‘Hoe doen wij dat hier eigenlijk binnen onze eigen organisatie?’) want al deze onderwerpen leiden tot meer kwaliteit van werk. En volgens mij streeft iedereen dit hoger liggende doel na dus dat kan weinig discussie opleveren. Ik wens jullie mooie gesprekken toe met jullie bestuurder.