maandag 25 mei 2020

Zwarte koffiepraat

roddelEr zijn wel eens onverwachte meningen bij vrienden en relaties waar je over verbaast. “Dat had ik van hem of haar niet verwacht.” Recent viel mij er éen op. 'Mensen met een kleurtje afwijzen dat doet toch iedereen.. Ik had zo'n uitspraak van mijn vrienden niet verwacht en ging daar op in om de achtergronden te horen.

Het programma RADAR heeft onderzoek gedaan naar de selectie van mensen die willen werken voor een uitzendbureau. Werd er door de bureaus wel rekening gehouden met anti-discriminatie wetgeving? Het bleek dat bij de opmerking van een potentiële opdrachtgever dat men bij voorkeur geen uitzendkrachten wilde met een Turkse of Marokkaanse achtergrond wel heel snel werd toegegeven. Soms werd gemeld dat dit buiten de administratie moest blijven maar het kon wel.

Bij een discussie hierover was de gedachtegang dat als je werkt in een onderneming het zo vaak voorkomt dat je moet kiezen tussen kandidaten. En dus dat de voorkeur ook wel eens wordt uitgesproken voor de blanke kandidaat. Maar niet omdat hij blank is, maar omdat men elkaar zo gemakkelijk begrijpt en de kandidaat aan 1 woord genoeg heeft. Terwijl deze typeringen geen deel uitmaakten van de gewenste competenties om de functie op een goede manier in te vullen. Typisch een geval van 'als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg'. En erg genoeg zijn wij ons er vaak niet bewust van. In het geval van de werkwijze van de uitzendbureaus hebben de Tweede Kamer, de brancheorganisaties en werkgevers vastgehouden aan de wetgeving en zal de arbeidsinspectie meer gaan controleren. Kleur en afkomst maken geen deel uit van de selectie.

Als ondernemingsraad is het belangrijk om signalen van discriminatie serieus te nemen. Houd je aan de feiten en ga na of het beleid van jouw organsiatie voorziet in handhaving hierop. Houdt jouw werkgever zich aan de Wet gelijke behandeling? Is het bijvoorbeeld een risico in de risico-inventarisatie en -evaluatie? Denk samen met de bestuurder na over goed beleid omtrent dit onderwerp. Ga na of het aanstellen van een of meerdere vertrouwenspersonen een juiste invulling is en streef in elk geval naar een gedragscode hoe met elkaar om te gaan. Want een betere wereld begint bij jouzelf.