vrijdag 9 december 2022

Invoeren track en trace systeem

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Onze bestuurder wil voor de medewerkers die in de buitendienst werken een track en trace systeem gaan invoeren. Men geeft als reden dat de ritten van medewerkers hierdoor efficiënter gepland kunnen worden. Wij vragen ons als OR af of de invoering van zo’n systeem niet instemmingsplichtig is?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Het invoeren van een track en trace system valt onder het instemmingsrecht van de OR op basis van artikel 27 lid 1L WOR. Het gaat zowel over de regelingen die worden aangepast aangaande het gebruik van het track en trace system als om het installeren van het track en trace systeem zelf.

Dat wil zeggen dat het track en trace systeem (en de bijbehorende regels en afspraken voor het gebruik) pas in gebruik mogen worden genomen als de OR daarmee heeft ingestemd. De WOR-bestuurder zal een instemmingsaanvraag aan de OR dienen voor te leggen waarin de redenen voor de invoering en de gevolgen voor het personeel worden beschreven. De positie van de OR is sterk en helder. Zonder instemming op de aanvraag kan het systeem niet worden gebruikt. De WOR-bestuurder zal met de OR om tafel moeten om tot een werkwijze te komen waar de OR mee in kan stemmen. De OR heeft dus een goede uitgangspositie om te ‘onderhandelen’ over de (rand)voorwaarden.

Het is dus zaak dat je als OR goed nadenkt over de randvoorwaarden waaronder je als OR zou willen instemmen. Daaraan moet eerst voldaan zijn voordat de OR instemt. Denk in dit kader bijvoorbeeld over de communicatie richting de medewerkers die het betreft. Correcte en tijdige communicatie neemt vaak veel kou uit de lucht. Een ander aspect zou het waarborgen van de privacy kunnen zijn. Zijn de voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens gevolgd?

Mocht de WOR-bestuurder het track en trace systeem invoeren zonder instemming van de OR dan heeft de OR een maand de tijd (nadat de OR over de invoering heeft gehoord) om dit besluit nietig te verklaren op basis van artikel 27 lid 5 WOR. De OR wijst de WOR-bestuurder dan op de nietigheid en verzoekt de bestuurder om alsnog met een adviesaanvraag te komen. Blijft de aanvraag uit dan kan de OR de zaak voorleggen aan de kantonrechter en vragen om een uitspraak waarmee de WOR-bestuurder verplicht wordt te stoppen en alsnog instemming te vragen aan de OR.

Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen