donderdag 8 december 2022

Internationaal personeel werven

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Bedrijven bij schemer

 Beste redactie,

Het bestuur is voornemens een recruitmentbureau te selecteren om vakmensen in het buitenland te werven. Momenteel is er behoefte aan zo'n 3 tot 4 vakmensen en waarschijnlijk meer in de nabije toekomst. Voor ons is dit een nieuwe situatie. Onze vraag is of werving van vakmensen in het buitenland onder het adviesrecht valt?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Het is een helder verhaal. Dit thema valt onder het adviesrecht van artikel 25 lid 1g WOR, groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Het besluit mag dus pas worden genomen door de bestuurder nadat de ondernemingsraad om advies is gevraagd én de OR het advies ook daadwerkelijk heeft uitgebracht. 

Let op het volgende: het adviesrecht is niet van toepassing als de omvang en de tijdsduur van het inlenen heel beperkt zijn. Maar dat is hier vermoedelijk niet aan de orde als ik je vraag zo lees, want er wordt zelfs nagedacht over nog meer mensen in de nabije toekomst. Het adviesrecht zou ook niet van toepassing zijn als het slechts een individuele arbeidskracht zou betreffen of als het om tijdelijke individuele vervanging van een arbeidskracht door een uitzendkracht zou gaan. Maar ook dat zal hier niet aan de orde zijn, aangezien jullie het hebben over 3 tot 4 mensen.

Je zou hierover als ondernemingsraad dus een adviesaanvraag moeten ontvangen waarin staat uitgewerkt wat de reden is voor dit voorgenomen besluit, wat de gevolgen zijn voor het personeel en welke maatregelen men gaat nemen om die gevolgen op te vangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veiligheid van het personeel. Wat is de voertaal binnen jullie organisatie? Spreken deze nieuwe medewerkers ook deze taal of dient men te besluiten bijvoorbeeld Engels als voertaal te gebruiken als de gebruikelijke taal Nederlands betreft, zodat iedereen weet wat er verwachte wordt en er veilig gewerkt kan worden?

Denk als ondernemingsraad goed na over mogelijke gevolgen die deze werving zou kunnen hebben en ga hierover in gesprek met je bestuurder. Maak goede en concrete aanvullende afspraken over de punten die jullie als mogelijk bezwaar zien voordat je je advies uitbrengt.


Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen