maandag 30 januari 2023

Wanneer is er sprake van instemmingsrecht?

werknemer brouwerijVoor het vaststellen, intrekken of wijzigen van personele regelingen dient jouw werkgever instemming te vragen aan de ondernemingsraad. Deze instemmingsaanvraag is de basis voor het te doorlopen proces. In artikel 27 van de WOR lees je hier meer over. Jullie positie als OR is sterk. Zolang er geen instemming is kan de werkgever de regeling niet invoeren.

Instemmingsonderwerpen

  • Regeling met betrekking tot het pensioen;
  • Werktijd- en vakantieregeling;
  • Regelingen met betrekking tot functiewaardering, beloning en beoordeling;
  • Regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, bmw en ziekteverzuim;
  • Werving en selectie-, ontslag- of bevorderingsregeling;
  • Regelingen op het gebied van personeelscontrole- en personeelsinformatiesystemen;
  • Regelingen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens;
  • Regelingen op het gebied van personeelsopleidingen;
  • Regelingen met betrekking tot werkoverleg, behandeling van klachten.

Regelingen die in de cao zijn opgenomen zijn normaliter niet instemmingsplichtig, alles wat er bovenop wordt afgesproken wel. Als de bestuurder instemming vraagt op personele regelingen wordt vaak een extern deskundige betrokken die adviseert over de te nemen stappen.