vrijdag 9 december 2022

Informele behandeling

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

informeel overleg

Beste redactie,

Dienen wij als COR voorgenomen besluiten die instemmingsplichtig zijn altijd via de formele weg te behandelen / op te eisen of hebben wij de vrijheid om zo’n besluit ook informeel goed te keuren / mondeling af te handelen? Wat zijn hier de voor-en nadelen van?

Met vriendelijke groet,

De COR

Beste COR,

Het instemmingsrecht van artikel 27 WOR zit zo in elkaar dat de bestuurder verplicht is voor bepaalde besluiten instemming te vragen aan de COR. Dat wil dus zeggen dat de bestuurder geen besluit mag nemen als de COR niet instemt met het voorstel. Uiteraard stemt de COR alleen in als het voorstel breed wordt gedragen onder de werknemers. De COR kan hiervan zelf een inschatting maken of het voorstel voorleggen aan de medewerkers om te horen wat ze ervan vinden. 

Of je als COR een formeel instemmingsverzoek wilt ontvangen en daarop schriftelijk gaat reageren is aan de COR zelf. De COR heeft het recht om het via de formele weg af te handelen maar je kunt daar ook van af zien en het eenvoudigweg in een vergadering met de bestuurder bespreken en in de notulen opnemen. Ik zou daar op het niveau van de COR echter niet snel voor kiezen omdat het daar toch vaak om grotere wijzigingen gaat en je de gang van zaken wel goed geborgd wil hebben in een dossier. 

Opeisen van het instemmingsrecht doe je alleen als de bestuurder ‘vergeet’ om de COR om instemming te vragen (in de WOR gaat dit via de nietigverklaring van artikel 27 lid 5 en 6 WOR). Als de COR het instemmingsplichtige onderwerp niet van belang vindt voor de medewerkers kan de COR besluiten om af te zien van de formele rechten en geen aanvraag ‘op te eisen’. Het is dan wel de vraag waarom de bestuurder geen instemming vraagt, want formeel is de bestuurder dit verplicht en mag de bestuurder een wettelijke verplichting niet zomaar naast zich neer leggen. Dat kan alleen als de COR aangeeft dat een instemmingsaanvraag in de betreffende kwestie niet nodig is.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen