Artikel 31e. Uitzondering op de artikelen 23, 2e lid, 2e zin, en 31d

De artikelen 23, tweede lid, tweede zin en artikel 31d zijn niet van toepassing op: