donderdag 8 december 2022

Hoe veilig is jouw werkplek?

Hoe veilig is jouw werkplekDe Merwedebrug, die in oktober 2016 plotseling werd afgesloten voor vrachtverkeer vanwege 'haarscheurtjes', blijkt op dat moment nog een 'restlevensduur van 6 dagen' te hebben.” aldus EenVandaag in een recente rapportage.

Als het toch echt zo zou zijn dat de brug op 6 dagen na was ingestort, dan leven we in een zeer onveilig land. Dan doen een aantal instanties hun werk niet goed. Want er moet natuurlijk regelmatig gecontroleerd worden. En in tegenstelling tot beweringen in Italië heeft de Nederlandse overheid hier een budget voor. Een ongeluk kan altijd onverwacht gebeuren. Maar dat het te wijten zou zijn aan de instanties die ervoor moeten zorgen dat dat niet gebeurt is ongeloofwaardig.

De conclusie kan dus niet anders zijn dan dat Nederland een veilig land is dat zorgvuldig de bruggen controleert en onderhoudt. 100% veiligheid bestaat niet, dus er kan altijd iets misgaan. Maar dit soort berichten ondergraven het veiligheidsbeleid. Het slaat nergens op. Niemand kan de voorspelling hard maken dat de haarscheurtjes het nóg precies 6 dagen houden.

Veilig werken

Ook de ondernemingsraad heeft een belangrijke taak bij het stimuleren en laten controleren van de veiligheid in hun eigen organisatie. Zo vallen besluiten over de arbeidsomstandigheden onder artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden, het instemmingsrecht. Deze arbeidsomstandigheden bieden voldoende ruimte om als ondernemingsraad partner in veiligheid te zijn. En dan gaat het niet alleen om goed uitgeruste werkplekken en veiligheidsbrillen, maar ook om bijvoorbeeld het voorkomen van werkdruk. Denk aan besluiten over het te volgen plan van aanpak en de RI&E. Door tijdig goede afspraken te maken met de bestuurder over de manier waarop deze instrumenten ingezet zullen worden in de organisatie, neemt de kans op een hogere kwaliteit toe. Denk bijvoorbeeld na over de vraag hoe een RI&E een breder draagvlak kan krijgen dan alleen dat van de arbocoördinator. Actieve inbreng van werknemers, die persoonlijk te maken hebben met arboknelpunten in hun werk, verhoogt de kwaliteit en vergroot de betrokkenheid.

En als het dan toch een keer mis gaat en er sprake is van een onveilige of ongezonde situatie in de arbeidsomstandigheden, biedt artikel 28 van de Wet op de Ondernemingsraden, speciale taken, ruimte aan de OR om actief in te grijpen.

Dus mocht veilig werken op jullie lijst van prioriteiten staan, pak dit onderwerp dan pro-actief op en wees een bruggenbouwer.