vrijdag 9 december 2022

Het zwarte goud

industrie met zon aan de horizonEen wereldschokkende uitspraak van de rechter in ons land. Shell is verantwoordelijk voor de eigen uitstoot én voor de uitstoot van gebruikers van hun producten en dient de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te brengen om te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord. Hiermee wordt de CEO van Shell op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid aangesproken.

Terecht wordt in menig ander bedrijf met argusogen naar deze uitspraak gekeken. Want nu is het Shell, niet de eerste de beste. Als het aan Milieudefensie ligt, die deze zaak heeft aangespannen en gewonnen, gaan ze door. Wie volgt? Dat zal zeker gebeuren. De oorzaak hiervan is het wantrouwen in het optreden van de overheid. De overheid die wel het Parijs Akkoord heeft ondertekend maar er in ons land geen inhoud aan geeft met wetgeving.

De overheid is de regering met het parlement, gekozen door de burgers. En dat zijn wij. Het parlement bestaat uit de meerderheid van VVD en het CDA als rechtse partijen. De linkse partijen hebben geen meerderheid dus als er gestemd gaat worden is het lastig winnen. En de voorstellen van de regering zijn vooral gericht op de welvaart en de groei, niet op behoud van het milieu. Dat doet mij denken aan de uitspraak: “Geef het volk hun brood en spelen en zij zullen gelukkig zijn” van Julius Caesar. Of anders gezegd: “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”. Vastgesteld is al dat de gekozen leden van de Tweede Kamer te weinig ruimte hebben of nemen. Van de fracties wordt discipline geëist. Tegen stemmen is niet gewenst.

En als de democratische regels niets opleveren, springen protestpartijen zoals Milieudefensie actief in dit gat en spreken de overheid hierop aan. In dit kader past ook de uitspraak van de rechter over de eis van Urgenda. Als de politiek het vertrouwen wil blijven houden van de burgers zal zij zich betrouwbaarder moeten opstellen. De overheid is door deze uitspraak in een lastig parket gekomen en heeft een terechtwijzing gekregen. Dit is serieus en de wereld kijkt toe. Ook al gaat Shell in hoger beroep dan is de uitvoering van het vonnis per direct verplicht. 

Deze wereldschokkende uitspraak van de Nederlandse rechter is goed voor het milieu en de medezeggenschap. Want niet alleen burgers kunnen worden aangesproken op milieu overtredingen, maar nu worden ook bestuurders van ondernemingen gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het milieu, de leefomgeving van mensen waar ook ter wereld. Een verantwoordelijkheid die verder reikt dan de fysieke grenzen van de onderneming. De natuur kan opgelucht ademhalen.