vrijdag 9 december 2022

Het verschil tussen de OR en de PVT

Overleg drie personenEen onderneming met 50 medewerkers of meer, is verplicht om een ondernemingsraad (lees verder OR) in te stellen. Indien de onderneming minder dan 50 medewerkers heeft, kan men vrijwillig een OR of personeelsvertegenwoordiging (lees PVT) instellen. Als de meerderheid van de medewerkers wil dat de medezeggenschap geregeld wordt, is men verplicht om minstens een PVT op te zetten en vervalt de vrijwilligheid.

Organen als een OR of PVT zijn van belang om de medezeggenschap in een onderneming te borgen. Door deze organen hebben medewerkers inspraak op besluiten (plannen) die de bestuurder in de onderneming wil gaan uitvoeren.

Medezeggenschap middels de OR of PVT is bij wet geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Toch zijn de rechten van een PVT anders (beperkter) dan van een OR. Beide organen hebben het recht van advies en het recht van instemming op voorgenomen besluiten.

Adviesrecht

De PVT moet om advies worden gevraagd over voorgenomen besluiten die minimaal een kwart van alle medewerkers aangaan. Dit advies recht geldt voor 3 onderwerpen, namelijk: het verlies van arbeidsplaatsen, een aanpassing in de arbeidsvoorwaarden en een belangrijke verandering van arbeid. Het adviesrecht van de OR is veel uitgebreider dan die van de PVT en betreft allerlei strategische besluiten aangaande de onderneming.

Instemmingsrecht

Een PVT moet om instemming gevraagd worden over het invoeren, wijzigen of laten vervallen van regelingen die te maken hebben met arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim en re-integratiebeleid. Een OR moet daarnaast om instemming worden gevraagd over regelingen op het gebied van de pensioenovereenkomst personeelsopleidingen, de personeelsbeoordeling, het werkoverleg en andere HR gerelateerde regelingen.

50- OR

Indien de onderneming minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, kan men er ook voor kiezen een OR (lees 50-min OR) in te stellen in plaats van een PVT. Deze OR heeft dezelfde volledige rechten als een OR en heeft dus als voordeel dat het meer (uitgebreider) inspraak heeft binnen de onderneming.