vrijdag 9 december 2022

Handen wassen!

handen wassen met zeepInmiddels weet iedereen hoe belangrijk het is om handen te wassen. In 2008 maakte VitalSmarts een educatiefilmpje om te illustreren hoe deze gedragsverandering werkt. Dat filmpje is nu actueler dan ooit. En wel om twee redenen:

  • De coronacrisis heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om ons gedrag aan te passen.
  • Om gedrag aan te passen is meer nodig dan alleen een boodschap of opdracht.

Een groep kinderen leert dat ze hun handen moeten wassen voordat ze cupcakes mogen eten. Hoe doe je dat? In dit filmpje wordt uitgelegd hoe gedragsverandering werkt: All washed up! 

Het belangrijkste wat we van VitalSmarts kunnen leren is dat wij als mensen geneigd zijn om op zoek te gaan naar dé ultieme oplossing. In werkelijkheid is er niet één oplossing die ons het resultaat brengt wat we voor ogen hebben. VitalSmarts komt daarom met een model waarmee je zes verschillende bronnen kunt gebruiken om ‘beweging’ te creëren. Niet zoeken naar dé oplossing, maar sturen op gedrag dat bijdraagt aan het gewenste resultaat, waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere bronnen tegelijk.

Als OR kan je het filmpje en het model van de Zes Bronnen van Invloed gebruiken om samen met je bestuurder te onderzoeken hoe de wenselijke gedragsverandering rondom de coronacrisis binnen jullie onderneming vormgegeven kan worden. Het maakt geen verschil of je nu praat over social distancing, over het invoeren van een nieuwe bedrijfssoftware of een reorganisatie. Het gaat allemaal over gedragsverandering van mensen.

De kern van het model van de Zes Bronnen van Invloed ziet er als volgt uit:

zes bronnen van invloed 

De kern van het werk van de OR (het adviseren over of instemmen met voorgenomen besluiten van de bestuurder) gaat over gedragsverandering. Want elk besluit dat de bestuurder in voorbereiding heeft is bedoeld om iets te veranderen en gaat dus over het blijvend veranderen van gedrag in de gewenste richting.