donderdag 8 december 2022

Gezondheid

Vrouw in bed terwijl ze haar neus snuitHet lockdownbeleid is een nieuwe fase ingegaan. Onder de voorwaarden van de 1,5 meter, geen groepsvorming, handen wassen, gebruik van de elleboog bij niezen krijgen we meer bewegingsvrijheid. Dat biedt ondernemers de ruimte om te proberen hun bedrijfsactiviteiten weer te beginnen. En vaak is daar personeel bij nodig. De vraag rijst dan of die activiteiten zonder besmettingsgevaar uitgevoerd kunnen worden. Het advies om vooral thuis te blijven werken gaat niet voor iedereen op. 

Bij het werken met meerdere mensen in een ruimte is het oppassen. Let wel het gaat om besmetting met een virus waarbij een dodelijke afloop mogelijk is. De lockdown was niet voor niets. Die heeft ervoor gezorgd dat niet steeds meer mensen ziek werden.

En als het om gezondheid gaat heeft de OR een grote vinger in de pap. Gezondheid als onderwerp valt immers onder het instemmingsrecht. En met het weer op gang komen van werkzaamheden binnen bedrijven dient er intern veel geregeld te worden. En de gezondheid is nu meer dan ooit een zaak van gedrag van mensen, denk bijvoorbeeld aan hygiëne. 

Veel winkels hebben al een voorschot genomen op de organisatie van die hygiëne en de voorschriften van het RIVM. Zo heeft men bijvoorbeeld looproutes ingesteld. Daarnaast hebben verschillende brancheorganisaties landelijke protocollen opgesteld. Men hoeft dus gelukkig niet alles zelf uit te vinden. 

In bepaalde ondernemingen meet men de temperatuur van medewerkers die binnenkomen. Maar dat gebeurt niet zomaar. Het is lastig om medewerkers gemotiveerd te houden om gedisciplineerd alle richtlijnen te blijven uitvoeren. En er hoeft maar 1 medewerker besmet te zijn die geen symptomen heeft. Gezien de tijd die nodig is om dat vast te stellen (14 dagen) loopt die persoon ondertussen rustig rond loopt en besmet hij anderen. Dat loopt uit op een ramp, niet alleen voor de onderneming maar ook daarbuiten. We zien dat bijvoorbeeld nu bij slachterijen die stil liggen vanwege het grote aantal besmette medewerkers.

De gevolgen van besmetting met Covid-19 kunnen zeer ernstig zijn, van langdurige ziekteverschijnselen en blijvende schade aan de organen tot zelfs overlijden. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij het management en dus ook de OR. Zorg voor een werkgroep van verschillende deskundigen, HR en OR-leden. Maak een draaiboek waarin maatregelen worden opgenomen om besmetting te voorkomen en over wat te doen bij het optreden van een besmetting. Voorlichting op verschillende manieren en voorbeeldgedrag zijn een absolute voorwaarde voor het voorkomen van besmettingen. Wat doe je als medewerkers zich niet gedragen naar de nieuwe regels? Spreek je je collega daar op aan?  En wat doet de onderneming als een besmetting geconstateerd wordt en waar moeten besmette medewerkers in quarantaine? 

Werken onder deze omstandigheden is voor iedereen onbekend, ook voor jouw bestuurder. Besmettingen als bedrijfsziekte kwamen niet tot nauwelijks voor. Het vraagt dus om extra aandacht met een hoge risicofactor, voor alle partijen.