maandag 30 januari 2023

Gevoelig voor verslaving

Wanhopige vrouw achter laptopWerkgevers worstelen met drugs- en drankgebruik van personeel

Thuiswerken maakt het makkelijker om onder werktijd naar de fles te grijpen. Werkgevers willen verslaafde medewerkers wel helpen, maar ze weten niet hoe. 'Op de vraag “hoe gaat het nu echt met je?” rust een taboe.'

>>> Lees hier het artikel in het Financieele Dagblad
 

 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Het blijft een ingewikkelde kwestie, verslavingsgevoeligheid. Het lijkt of mensen helemaal op zichzelf zijn aangewezen om eventuele problemen rondom verslaving op te lossen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Ook de werkgever kan voor een sociaal vangnet zorgen want een gezonde medewerker is goed voor de onderneming. Toch rust er nog steeds een taboe op dit onderwerp. Maak dit als ondernemingsraad bespreekbaar met de bestuurder. Artikel 23 lid 2 WOR geeft je als OR de ruimte om een onderwerp als dit op de agenda te zetten van de overlegvergadering. Wat is er binnen jullie onderneming geregeld als het gaat over thuiswerken en alcohol- en drugsgebruik? Op welke manier wordt hulp geboden voor medewerkers die in de problemen komen en het zelf niet meer opgelost krijgen? Organiseer een vangnet waar medewerkers op kunnen terugvallen.